786
The Zahuri Sufi Web Site
Zahurul Hassan Sharib:
De Roos van Bagdad

15 x 22 cm / 128 blz. fl 29,70

De Roos van Bagdad is de bijnaam
van één van de grootste Soefi sjaichs
aller tijden: Abdoel Qadir Djilani. Na
een levensbeschrijving worden de
leringen van deze Soefi uiteengezet.
Verder worden o.a. de spirituele
oefeningen van de Qadiri Soefies
besproken.
Bestellingen van boeken:
Uitgeverij Oase Postbus 7434
2701 AK Zoetermeer, Nederland
Tel & Fax (079) 3514338
Inlichtingen over soefisme:
Siraj@wxs.nl
De 99 Schone Namen
Innerlijke Vrede
Soefi Trilogie
De Middernachtclijke Zon
De Roos van Bagdad