Zahurul Hassan Sharib:
De Roos van Bagdad

15 x 22 cm / 128 blz. fl 29,70

De Roos van Bagdad is de
bijnaam van één van de grootste
Soefi sjaichs aller tijden: Abdoel
Qadir Djilani. Na een
levensbeschrijving worden de
leringen van deze Soefi
uiteengezet. Verder worden o.a. de
spirituele oefeningen van de Qadiri
Soefies besproken.
Bestellingen van boeken:
Uitgeverij Oase Postbus 7434
2701 AK Zoetermeer, Nederland
Tel & Fax (079) 3514338
Inlichtingen over soefisme:
Siraj@wxs.nl
De 99 Schone Namen
Innerlijke Vrede
Soefi Trilogie
De Middernachtclijke Zon
De Roos van Bagdad
786
The Zahuri Sufi Web Site
De Middernachtelijke Zon
for links to pages click on books icons
Soefi Trilogie
Innerlijke Vrede
De 99 Schone Namen
De Roos van Bagdad
786
The Zahuri
Sufi Web Site